Остання столиця

Військово-історичний фестиваль

Меню

arrow left

Техніка безпеки

arrow right

ПРАВИЛА 
техніки безпеки при проведенні
військово – історичного фестивалю
«Остання столиця»

1. Загальні положення
1.1.Чинна Інструкція створена з метою підвищення  безпеки учасників та глядачів під час проведення війсквово- історичного фестивалю «Остання столиця», в т.ч. при використанні макетів вогнепальної зброї (СХП. Під СХП в даній інструкції мається на увазі зразки вихолощеної вогнепальної зброї що знаходяться в вільному обігу і здатні  здійснювати світло шумовий постріл.) організації та проведення військово-історичних заходів. 
1.2. Метою чинної інструкції є також  інформування учасників військово-історичного заходу про вимоги  щодо використання макетів вогнепальної зброї(СХП), дотримання яких унеможливлює настання нещасних випадків.
1.3. Особи що беруть участь у військово-історичному заході повинні усвідомлювати, що військово-історична реконструкція є екстремальним видом діяльності, під час якої може виникати небезпека для здоров’я (а подекуди і життя) учасників. 
1.4  Всі учасники ВІ заходу зобов’язані суворо дотримуватись пунктів даної інструкції, а також вимоги організаторів  щодо їх дотримання. Особи що не пройшли інструктаж по ТБ до участі в заході не допускаються, учасники що порушили дані правила  можуть бути усуненні від участі організаторами заходу. 
1.5. До участі у війсково- історичному заході з використанням СХП не допускаються особи в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Такі особи можуть бути усунутими від участі в заході.
1.6  До участі у відтворенні бойових дій  не допускаються особи що не досягли віку 18 років. Виключенням може бути лише випадок спільної участі з батьками за погодженням з організаторами. В такому випадку вся відповідальність за безпеку і здоров’я неповнолітнього учасника заходу  лягає на батьків.
1.7    Всі учасники заходу  повинні уважно і наполегливо дотримуватись всіх норм які спрямовані на недопущення травм та спричинення шкоди.
1.8 У випадку недотримання вимог чинної інструкції, наслідком чого стало спричинення фізичної шкоди будь кому з учасників чи глядачів, вся відповідальність покладається на учасника з вини якого було спричинено таку шкоду. 

Учасник з вини якого було спричинено будь яку фізичну шкоду іншим учасникам військово-історичного заходу, чи глядачам, несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. Правила використання макетів вогнепальної зброї (СХП)
2.1. Головною умовою безпеки при використані макетів вогнепальної зброї (СХП) під час проведення військово-історичних заходів є знання матеріальної частини, суворе дотримання правил безпеки при використанні макетів вогнепальної зброї (СХП) та сувора дисципліна всіх учасників під час проведення заходу.
2.2  До участі в заході допускаються СХП  що належать учасникам, при цьому кожен учасник особисто несе повну відповідальність за безпеку для третіх осбі СХП що ними використовується  а також за відповідність СХП нормам чинного законодавства. Категорично забороняється використання макетів вогнепальної зброї (СХП) без відповідних дозвільних документів.
2.3 Макети вогнепальної зброї (СХП) та піротехнічні засоби повинні зберігатися в умовах, що виключають доступ до них третіх осіб, особливо неповнолітніх.
2.4 Макети вогнепальної зброї повинні бути в справному стані.  Не допускається використання несправних макетів вогнепальної зброї (СХП). Піротехнічні засоби повинні зберігатися окремо. Відповідальність за стан макету несе безпосередньо його власник,  контроль за справністю макетів здійснює старший групи ВІ реконструкції.
2.5 Ладування холостим набоєм макету зброї відбувається безпосередньо перед початком  офіційних заходів (відтворення бою, салют, тактична гра тощо) та лише за наказом старшого ВІ групи. 
2.6  Пробні постріли з СХП   здійснюються лише при потребі,  в відведеному організаторами місці, та після обов’язкового попередження оточуючих.  
2.6 Забороняється спрямовувати макет вогнепальної  зброї (СХП) на людей, чи домашніх тварин, навіть якщо макет не заряджено. 
2.7 Під час відтворення бойових дій учасники заходу зобов’язані  тримати макети таким чином, щоби не направляти люфу в бік людей, домашніх тварин та житлових будівель. При заряджанні тримати макет вогнепальної зброї (СХП) направленим вгору, або в землю. При здійснені пострілу люфа макета має бути звернута вгору під кутом не менше 30 градусів.
2.8 Після завершення заходів з використанням СХП  кожен учасник обов’язково має перевірити чи зброя розряджена.
2.9 На протязі всього заходу учасник повинен поводитись з макетом таким чином  ніби він є зарядженим і готовим до пострілу.
2.10 Категорично забороняється передавати макет вогнепальної зброї (СХП) третім особам.
2.11 Забороняється приведення макету вогнепальної зброї у стан готовий до стрільби, без необхідності.
2.12 При пересуванні між локаціями військово-історичного заходу суворо забороняється заряджати та\або направляти в бік людей макети вогнепальної зброї.
2.13 При пересуваннях під час відтворення боєвих дій, а також подоланні перешкод, макет вогнепальної зброї (СХП) повинен бути обов’язково розрядженим.
2.14 При підході до скупчення глядачів, місць відпочинку, збору, транспортним засобам макет вогнепальної зброї (СХП) обов’язково розрядити.


ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: імітація стрільби по умовному супротивнику(учаснику) з відстані меншої за 5 метрів.  - стрільба в умовах обмеженої видимості,  в тумані, в сутінках, навпроти сонця та при інших умовах поганої видимості.

2.15 Імітуючи стрільбу учасник повинен пам’ятати, що на майданчику реконструкції можуть знаходитися  глядачі.
2.16  При відтворенні бойових дій в складі підрозділу  необхідно бути особливо уважним, слідкувати за пересуваннями і діями колег по підрозділу. Точно утримувати взятий напрямок , постійно утримувати слуховий та візуальний контакт з іншими учасниками.
2.17 У випадку падіння макету вогнепальної зброї (СХП) на землю, або учасника з  макетом вогнепальної зброї (СХП) необхідно негайно розрядити макет вогнепальної зброї(СХП) та переконатися в тому що в люфу не потрапили земля, листя, трава, камінці тощо. Якщо означені предмети потрапили в люфу макет вогнепальної зброї (СХП) слід негайно прочистити. Імітувати стрільбу без прочистки люфи суворо забороняється, через те що може відбутися роздуття або розрив люфи, що може спричинити фізичну шкоду оточуючим або самому учаснику.
 2.18 Категорично забороняється імітація добивання умовного противника прикладом макета вогнепальної зброї(СХП), через те що удар прикладом об землю може спричинити постріл спрямований в учасника  який тримає макет в руках.


Завантажити